Jdi na obsah Jdi na menu
 


Velvyslanec SRN navštívil Česko-německé kulturní dny v Ostravě

26. 6. 2015

První ročník festivalu byl koncipován pouze jako festival filmový, nabízející publiku velmi hodnotnou filmovou produkci v podobě nejnovějších německých filmů, které byly oceněny na prestižních mezinárodních filmových festivalech. V dalších letech byl festival postupně obohacován koncerty, přednáškami, workshopy a prezentacemi z dalších oblastí kultury a vzdělání.  

Letošní již pátý ročník festivalu se tak může pochlubit vedle tradiční nabídky dalšími programovými inovacemi. Takovou novinkou byl bezesporu velmi poutavý workshop studenta Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, na němž se veřejnost dozvěděla o poměrně mladém oboru, který lze na této fakultě studovat, a sice o biomedicíně. Doprovázející videoprezentace vzbudily u návštěvníků poměrně velký zájem o informace z této oblasti.

V souvislosti s oslavami 70. výročí od konce 2. světové války přizvali organizátoři festivalu ke spolupráci partnerské město Drážďany. Ředitelka Městského muzea Drážďan (Stadtmuseum Dresden) připravila prezentaci nazvanou Drážďany včera a dnes, v níž měli studenti i široká veřejnost možnost srovnat obrazy kobercově vybombardovaného města v únoru 1945 s dnešní podobou saské metropole, která se právem honosí titulem Elbflorenz, čili polabská Florencie, se všemi svými nádhernými památkami ve stylu saského baroka.

Spolupráce s Drážďany na festivalu nebyla samoúčelná, protože poznávací cesta v rámci festivalu vedla tento rok právě do Saska. Její první zastávkou byla města Bautzen (Budyšín) a Görlitz (Zhořelec) jako centra nejmenšího slovanského národa Lužických Srbů v Německu, kteří zde žijí již více než 1 000 let. Celý další den patřil komentované prohlídce staré části města Drážďan a následné exkurzi do skleněné továrny (Gläserne Manufaktur) na výrobu luxusních vozů Phaeton. Není bez zajímavosti, že se tyto vozy vyrábějí pouze na zakázku a jedná se o ruční práci.  Na zpáteční cestě jsme navštívili zámek Moritzburg, proslavený mimo jiné natáčením pohádky Tři oříšky pro Popelku, a polské město Wroclaw (kdysi české i německé - Vratislav, Breslau).  

Lákavým a hojně navštíveným bodem programu byla také dvojjazyčně komentovaná procházka centrem Ostravy, která vedla po stopách protektorátních časů města.     

K již tradičním aktérům festivalu patří firma Siemens, která znamená pro naše studenty silný motivační impuls k zlepšování cizojazyčné kompetence. Firma stále nabízí studentům s dobrou úrovní znalostí německého jazyka možnost pracovat v centru sdílených služeb buď krátkodobě během studia, nebo jako absolvent VŠB-TUO na stálý úvazek.   

 

K vrcholům letošního ročníku festivalu patří pak bezesporu návštěva velvyslance SRN v České republice, jímž je od loňského roku pan Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven.

Po seznámení se s programovou náplní Česko-německých kulturních dnů vyjádřil pan velvyslanec podporu festivalu a zájem o spolupráci velvyslanectví SRN na dalších festivalových ročnících.  

 

PhDr. Šárka Sladovníková, Ph.D.

Katedra jazyků VŠB-TUO

vedoucí německé sekce